วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขอส่งข้อสอบวิชา การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2/2551 ส่ง ผศ.สมคิด ดวงจักร์ ผู้ออกข้อสอบ

1. ท่านสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรของท่านได้อย่างไร บอกกรอบความคิด ขั้นตอนผลกระทบให้เห็นกระบวนการคิดของท่านทั้งระบบ
ระบบสารสนเทศ เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการเก็บ (Input) การจัดการ (Processing) เผยแพร่ (Output) และมีส่วนเก็บข้อมูล (Storage)
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ คือ ฮาร์แวร์, ซอฟต์แวร์, มนุษย์, กระบวนการ, ข้อมูล, เครื่องข่าย
กรอบความคิด
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการ
ขั้นตอน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประกอบไปด้วยฝ่ายการบริหารต่าง ๆ ดังนี้
1. ฝ่ายวิชาการ โดยการจัดหาข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเผยแพร่ให้บุคคลในวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงการทำงานของวิทยาลัยฯ
2. ฝ่ายพัฒนาการศึกษา จัดหาระบบเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อมาใช้ในการสร้างหรือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับสถาบันอื่น ๆ
3. ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำเอาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในพอเพียง หรือให้มีมาตรฐานดีขึ้น เป็นที่ยอมรับ
4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นการนำเอาข้อมูล, ระบบ, ทรัพยากร มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนำมาใช้ในวิทยาลัยฯ

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำแผนแม่บทด้านไอซีที (ICT) ฉบับที่ 2 ของรัฐบาลไทย จงสังเคราะห์ความรู้จากแผนแม่บทมาเป็นคำอรรถาธิบายให้แจ้งชัด
เห็นด้วย เพราะแผนแม่บทที่ดีจะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผ่นแม่บทหลัก ซึ่งการจัดทำแผนแม่บทด้านไอซีทีนั้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลคือ
1. เน้นการใช้ไอซีที ในการสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 10
2. เน้าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาฐานข้อมูล
3. เน้นการให้ความสำคัญกับไอซีที เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และพัฒนาบริการภาครัฐ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ และลดต้นทุนภาคเอกชน ให้ความสำคัญกับประเด็นเชิงนโยบายที่สมาคมและผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสนอ

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการใช้กระบวนการทางกฎหมาย (กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550) เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมในสังคมจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เนตเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด จงอภิปรายถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เห็นเป็นรูปธรรม
เห็นด้วยกับการใช้กระบวนการทางกฎหมาย (กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550) เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมในสังคมจากใช้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด เพราะ ในปัจจุบันเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตเป็นที่กว้างขวางสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก มีเว็บต่าง ๆ ให้ผู้ที่เข้าไปสู่ระบบสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ซึ่งการใช้นั้นถ้าไม่มีกติกาหรือกฎหมายบังคับหรือคุ้มครองก็จะใช้งานกันอย่างไม่มีจุดหมาย ใช้ไปในทางที่ดีและไม่ดี ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์คือส่วนหนึ่งของชีวิตนอกจากปัจจัย 4
ยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด กรณีที่ผู้ใช้ต้องการคุยกันทางคอมพิวเตอร์อย่างเช่นในระบบ hi5l.com ซึ่งข้อมูลที่ให้ในระบบนั้นมีทั้งความจริงและปิดบังโดยที่ผู้เข้าใช้ก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นจริงทั้งหมด ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและมีผลต่อมาในภายหลัง เช่น คู่แต่งงานที่พบกันในคอมพิวเตอร์แล้วไม่ประสบความเร็จ สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการทำร้ายร่างกายจนเป็นข่ายในหน้าหนังสือพิมพ์

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

กาเบรียล ไฮน์เซ

กาเบรียล ไฮน์เซ

วันเกิด 19 เมษายน 1978
เกิดที่ ประเทศอาร์เจนตินา
ตั้งสังกัดเิดิม นีเวลล์ส โอลด์ บอยส์, เรียล บาญาโดลิด, สปอร์ติ้ง ลิสบอน (ยืมตัว) และ ปารีส แซงต์ แชร์กแมงทีมชาติ อาร์เจนตินา

กาเบรียล อิวาน ไฮน์เซ่ เริ่มเข้าสู่วงการฟุตบอลในยุโรปเมื่ออายุได้ 20 ปี เมื่อเขาย้ายจาก นีเวลล์ส โอลด์ บอยส์ ไปเล่นให้กับ เรียล บาญาโดลิด ของสเปน ในปี 1997 และการที่ต้องจากบ้านเกิดตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นนี้ ก็ทำให้แบ็คซ้ายผู้นี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักในอาร์เจนตินา แต่หลังจากที่เขามีชื่อติดทีมชาติชุดเล็กและลงเล่นให้กับทีมเป็นนัดที่ 5 ซึ่งพบกับ เอกวาดอร์ ก็ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น “ผมต้องจากอาร์เจนตินา หลังจากเล่นกับ นีเวลล์ส โอลด์ บอยส์ ได้เพียง 8 เกมเท่านั้น แล้วผมก็ย้ายไปเล่นให้กับ บาญาโดลิด สโมสรเล็กในสเปน” “ใครก็ตามที่กล่าวว่าผมไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในอาร์เจนตินา นั่นก็ถูกของเขา แต่ในตอนนี้ผมก็รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอาชีพของผมแล้ว” เขาในสัมภาษณ์เมื่อตอนที่ยังเล่นให้กับ บาญาโดลิด ในฝรั่งเศส เขามีชื่อเสียงในฐานะนักเตะฮาร์ดแมน คนหนึ่ง หลังจากหนังสือพิมพ์ในฝรั่งเศสฉบับหนึ่งทำการสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลชาวฝรั่งเศสว่ากองหลังคนใดที่พวกเขาคิดว่าแข็งแกร่งที่สุด และไฮน์เซ่ ก็คว้าตำแหน่งนี้โดยไม่มีใครเทียบได้ จากการที่เขามีพ่อเป็นชาวเยอรมัน และแม่เป็นชาวอิตาเลี่ยน ทำให้เขา ถือพาสปอร์ต ของชาวอิตาเลี่ยนในปี 1998 เขาย้ายไปเล่นให้กับ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ด้วยสัญญายืมตัว และหลังจากนั้นเขาก็กลับไปเล่นในสเปนอีก 2 ฤดูกาล ก่อนที่จะเซ็นสัญญาย้ายไปเล่นให้กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ในปี 2001 และเขาก็สร้างความประทับใจโดยตลอด โดยในฤดูกาล 2003/04 ไฮน์เซ่ ก็คว้าแชมป์ลีกฝรั่งเศสกับทีม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2004 เขาก็ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นเวลา 5 ปี ด้วยค่าตัว 6.9 ล้านปอนด์ แต่แฟนๆ ก็ต้องรอเพื่อจะเห็นฝีเท้าของเขากว่า 3 เดือน เนื่องจากในเวลานั้น เขาติดทีมชาติอาร์เจนตินา ซึ่งต้องไปเล่นในฟุตบอลโคปา อเมริกา และฟุตบอลโอลิมปิค ด้วยเซอร์ อเล็กซ์ เอร์กูสัน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เราเฝ้าติดตามดู กาเบรียล มานานพอสมควร และเขาก็แสดงให้เราเห็นว่าเขาเป็นกองหลังชาวอาร์เจนตินา ชั้นยอดเลยทีเดียว เขามีทั้งความแข็งแกร่ง ความเร็วและเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมาก” “เขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหลังตัวกลางและแบ็คซ้าย และความสามารถเหล่านี้เองที่ทำให้สโมสรอยากได้เขามาร่วมทีม” ในการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นัดแรก เขาก็สามารถยิงประตูให้กับทีมได้ และนั่นก็ทำให้แฟนๆ รักเขาขึ้นมาทันที อีกทั้งการเข้าสกัดที่หนักหน่วงของเขาทำให้เขากลายเป็นขวัญใจของแฟนภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า การบาดเจ็บในนัดที่พบกับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในเดือนเมษายน ทำให้เขาต้องพลาดการลงเล่นนัดชิงชนะเลิศเอฟเอ คัพ ที่พบกับ อาร์เซนอล

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ประวัติแมนยู


พอนึกถึงแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลแนวหน้าของยุโรปทีไร เหล่า Red Army ทุกคน ก็นึกย้อนไปถึงในอดีตในปี 1902 แต่ก่อนหน้านี้ ทีมขวัญใจของเราไม่ได้ชื่อนี้ พวกเขาถือกำเนิดด้วยชื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานเกินกว่า 100 ปี ในปี ค.ศ.1878 พนักงานการรถไฟสายแลงคาเซี้ยร์ แอนด์ ยอร์คเชียร์ ในระหว่างที่กำลังรับประทานอาหารมื้อเย็นอยู่นั้น พวกเขา ได้ร่วมก่อตั้งทีมฟุตบอลกันขึ้นมา และตะเวณเล่นกันอยู่ในแถบเมือง นอร์ธกราวด์ ซึ่งอยู่ใน นิวตัน ฮีธ สถานที่ซ้อมก็ใช้รางรถไฟ เป็นเส้นแบ่งเขตสนาม ตลอดจนเสียง และควันจากรถไฟเครื่องจักรไอน้ำ ทีมฟุตบอล นิวตัน ฮีธที่พวกเขา ตั้งขึ้นมาก็เล่น ฟุตบอล กัน ได้อย่างดีเยี่ยมน่าประทับใจ โดยชุดแข่งที่ใช้เสื้อสีเขียว-เหลือง อย่างละครึ่ง กางเกงสีดำเป็นชุดเก่ง พนักงานที่อยู่ในแถบนั้น แพ้นิวตัน ฮีธ กระจุย ในปี 1885 สมาชิกในทีมได้ตัดสินใจติดต่อกับการรถไฟ และก่อตั้งทีมเพื่อเป็น บริษัท จำกัด โดยใช้ชื่อว่า นิวตัน ฮีธ ฟุตบอลคลับ ผลงานชิ้นแรกของเขาคือการคว้าแชมป์ แมนเชสเตอร์ คัพมาครอง นั้นคือถ้วยแรกของทีม นิวตัน ฮีธ ต่อมาอีกสามปีฟุตบอลลีคของอังกฤษ ได้ก่อตั้งกันขึ้นมา ทีมรอบๆเมือง โบลตัน กับแอคคริงตันถูกเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ยกเว้นนิวตัน ฮีธ แต่ถึงกระนั้น พวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก เพราะยังมีอีกหลายทีมที่ไม่ได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกในตอนแรก พวกเขาก่อตั้งลีคกันเองโดยใช้ชื่อว่า อัลไลแอนช์ โดยมีเชฟฟิลด์ เว้นท์เดย์,นอสติ้งแฮม ฟอเรสต์ และ สมอลล์ ฮีธ ซึ่งใน ปัจจุบันก็คือทีม เบอร์มิ่งแฮม ซิตี้ นั่นเอง
การแข่งขันในฤดูกาลแรกของพวกเขาได้อันดับ 8 จาก 12 ทีม ปีต่อมาได้อันดับ 9 ในปี 1891 พวกเขาได้ รองแชมป์ในปี ีต่อจากนอตติ้งแฮม ฟอเรสต์ อย่างไรก็ตามปีต่อมาฟุตบอลลีค มีการแก้ไขเรื่องสมาชิกใหม่ พวกเขาตอบรับการ เข้าร่วม ในลีค การแข่งขันของทีม นิวตันฮีธ เปิดฤดูกาลใหม่พวกเขาแพ้ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 3-4 จากนั้นทีกก็ล่วงไม่เป็นท่า โดยชนะแค่ 6 ครั้งใน 30 นัด ตกไปอยู่ในอับดับบ๊วยของตาราง ก่อนที่จะรอดการตกชั้นเพราะว่า พวกเขาชนะ สมอลล์ ฮีธ 5-2 ที่บรามอลล์เลน ปีต่อมา พวกเขาเล่นแย่เหมือนเดิม กลายเป็นทีม ที่อยู่ในอันดับบ๊วยของตาราง และก็โดน ลิเวอร์พูลถล่มเอาชนะไป2-0ทำให้ นิวตัน ฮีธ ตกชั้นไปในที่สุด ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่ของพวกเขา แม้จะมีการยุบลีคและตั้งใหม่ แต่ทีมก็มีปัญหาใน การ เข้าร่วม เนื่องจากสถานะทางการเงินไม่เอื้ออำนวย ก่อนที่จะล้มละลาย ในปี 1902 จอห์น เดวี่ส์ เจ้าของกิจการเบียร์ท้องถิ่น เข้ามาดูแลกิจการของสดมสร พวกเขาย้ายมาจาก นอร์ธ โร้ด เพื่อไป ใช้สนามใหม่แถบ แบงค์ สตรีท หลังจากที่ อยู่ที่นอร์ธ โร้ด มา 9 ปีเต็ม ขณะเดียวกันเพื่อนบ้านคู่แข่งขันอย่าง อาร์คลิค เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น แมนเชสเตอร์ ซิตี้ประธานสโมสรคนแรกของ นิวตัน ฮีธ บอกว่าทีมของเขาสมควรที่จะใช้ชื่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มากกว่า แต่ถึงอย่างไรทีมก็ช้าไป พวกเขาเลยตั้งชื่อกันมา มากมายหลายชื่อ เช่น แมนเชสเตอร์ เซนทรัล,แมนเชสเตอร์ เซลติก, สองชื่อนี้ถูกปฏิเสธ ในที่สุดชื่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จึงเข้ามาแทนที่ 26 เมษายน 1902 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คือชื่ออย่างเป็นทางการของพวกเขา จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ โ ดยผู้จัดการทีมคนแรกคือ เออร์เนสต์ แมกนัลล์ แต่ทีมที่ประสบความสำเร็จ กลับกลายเป็นแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่คว้าแชมป์ เอฟเอ คัพได้ในปี 1904 ทว่าในเวลาต่อมาโดยสอบสวนพบว่ามีการจำหน่ายตั๋วผี ก็เลยทำให้ เมืองแมนเชสเตอร์ โดนแบน ห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอล 1 ปี พอพ้นกำหนดโทษห้ามเล่น บิลลี่ เมเรดิธ นักเตะชาวเวลส์ กลายเป็นสมาชิกของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทันที ปีเดียวที่สามารถคว้าแชมป์ดิวิชั่นสอง และเลื่อนชั้นมาเล่นในดิวิชั่นหนึ่ง ภายในระยะเวลาสองปี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำสถิติยิง 82 ประตู คว้าแชมป์สมัยแรกไปครอง อย่างยื่งใหญ่ ในปี 1908 ด้วยสไตล์การเล่น ที่รู้กันอยู่ว่า "เร็วและสวยงาม" อย่างไรก็ตาม จอห์น เดวี่ร์ ประธานสโมสร ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสนามเหย้าของทีม อีกครั้ง เขาตัดสินใจ ย้ายจากแบงค์ สตรีท ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่า พื้นสนามนั้นแย่มาก เขาย้ายห่างจากตัวเมืองไปอีก 5-6 ไมล์ ที่นั่นคือ .แทร็ฟฟอร์ด พาร์ค ย่านชานเมืองแมนเชสเตอร์ และเดวีร์เรียก สนามนัดเหย้า ของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแห่งนี้ว่า ...โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด